Beste vrijwilligers ,

In deze onzekere tijd hebben we te maken met allerhande maatregelen, adviezen en richtlijnen. Dat zal sommigen onder ons ook privé raken, zoals een risicovolle gezondheid of met een zieke partner en/of familielid. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden is het dus opletten. Zoals het er nu voorstaat moeten we rekening houden met een langdurige periode waarbij de ontwikkelingen afhangen van op dit moment nog onbekende factoren.

Het Park heeft afgelopen zondagavond naar aanleiding van maatregelen van de overheid een aantal besluiten moeten nemen. Dat heeft bij een aantal vrijwilligers wrevel opgeleverd omdat zij niet tijdig waren geïnformeerd. Ook het bestuur was onkundig. Er is hierover met het Park gesproken. Over hoe dit beter kan. De directeur van het Park heeft zijn excuses aangeboden voor het ontbreken van informatie. Bij zo'n crisis als nu, waar we geen ervaring mee hebben, kan dat voorkomen.

Op de site van onze Vereniging staat een link naar de site van het Park.

Dat voorkomt dubbele of onduidelijke informatie. De Coördinatoren worden direct geïnformeerd wanneer het bestuur informatie ontvangt vanuit het Park over de ontwikkelingen en besluiten. Zij kunnen dan beoordelen wat dit betekent voor hun werkgroep.

Op dit moment zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en ook de Kemperberg is voor onze leden niet toegankelijk. Noodzakelijke besprekingen moeten dus via de telefoon (conference call) of andere wijze verlopen.

De vereniging heeft de statutaire verplichting om eind juni een algemene ledenvergadering te houden. Mocht deze fysiek niet kunnen plaatsvinden, dan moeten wij daar een oplossing voor bedenken. De betreffende documenten en voorstellen zullen wij daarom op tijd aan u kenbaar maken, zodat u er kennis van kunt nemen. Er bestaat dan de mogelijkheid om tijdig via de mail of telefoon vragen te stellen.

Laten we hopen dat als iedereen zich houdt aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de overheid, we deze crisis tijdig onder controle krijgen. De maatregelen van het Park zijn erop gericht dat de gezondheid van het personeel, de vrijwilligers en de bezoekers voorop staat. Namens het bestuur van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe,

Cees Krijger, voorzitter