Een prachtige omgeving,

waar we allen van genieten.

Tekst: Cees Krijger

Foto: Wim Weenink

De omvorming van onze vereniging naar een vereniging van vrijwilligers is inmiddels afgerond. Een nieuwe naam, een nieuwe site en een digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers. Het is altijd even wennen als er iets verandert. Het vrijwilligerswerk is echter springlevend en er is veel belangstelling voor de verschillende werkgroepen. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en kunnen bouwen op een sterk verleden met ruim 325 enthousiaste vrijwilligers.

Het jaar is bijna voorbij, maar wel bijzonder door de droogte. Records zijn gebroken. En, het is nog niet over. Op de droge zandgronden op de Veluwe, maar ook daarbuiten zal het nog minstens een jaar duren voordat het grondwaterpeil weer een normaal niveau heeft bereikt. Droge beken, geen water, geen vissen, dieren in de problemen door gebrek aan vocht. Zo’n zomer zoals we in het afgelopen jaar hebben ervaren zie je niet vaak in Nederland. Maar in heel Europa was er iets vreemds aan de hand. In Lapland was het wekenlang dertig graden, net zo warm als in Italië en Spanje.

Wat je hoort is dat het door de klimaatverandering komt. Weerdeskundigen verklaren de hete zomer door luchtdrukverdeling. Dat is iets anders, maar wel een opmaat voor wat ons te wachten staat. Het KNMI heeft uitgerekend dat de frequentie waarmee wij te maken krijgen wat dit weer betreft vaker zal optreden. De verwachting is dat ons klimaat in de toekomst droger zal worden, maar dat is dan volledig te verklaren uit de uitdroging rondom het Middellands Zeegebied. Dat gaat ons ook bereiken en je ziet het al langzaam aan de veranderende flora en fauna in ons land. Bepaalde soorten zullen verdwijnen en andere komen erbij.

Langzamerhand begint het door te dringen dat het ook gevolgen heeft voor de mens en dat het roer om moet. Klimaatakkoorden, Co2 dispositie, minder fossiele brandstoffen en verspilling van grondstoffen. Het is niet een probleem van de buren want het raakt ons allemaal.

Iedereen kan daar een stukje aan bijdragen. Of het nu minder energiegebruik is, slimmer omgaan met grondstoffen en ook geen onnodige plastic verpakking meer, alle beetjes helpen. Onze leefomgeving past zich aan en dat merken we nu al in het Park door veranderende flora en fauna. Voor onze vrijwilligers ligt er op dat gebied nog een behoorlijke uitdaging dit te monitoren en in kaart te brengen in een prachtige omgeving waar we allen van genieten.

Onze leefomgeving

past zich aan

Langzamerhand begint het door te dringen dat het ook gevolgen heeft voor de mens en dat het roer om moet. Klimaatakkoorden, Co2 dispositie, minder fossiele brandstoffen en verspilling van grondstoffen. Het is niet een probleem van de buren want het raakt ons allemaal.

Iedereen kan daar een stukje aan bijdragen. Of het nu minder energiegebruik is, slimmer omgaan met grondstoffen en ook geen onnodige plastic verpakking meer, alle beetjes helpen. Onze leefomgeving past zich aan en dat merken we nu al in het Park door veranderende flora en fauna. Voor onze vrijwilligers ligt er op dat gebied nog een behoorlijke uitdaging dit te monitoren en in kaart te brengen in een prachtige omgeving waar we allen van genieten.