Het belangrijkste doel van onze projectgroep 'Centrum' is het verbinden van mensen en natuur in het NP De Hoge Veluwe. Dat willen wij gaan doen met het ontwikkelen en beheren van een kruiden-annex moestuin, waarvan de producten gebruikt worden bij het bereiden van spijzen en dranken in het Parkrestaurant. Zo leveren wij als vereniging van vrijwilligers een bijdrage aan ondermeer bewustwording van duurzaamheid, biodiversiteit en verantwoord leven.

De kruiden- annex moestuin laat bezoekers van alle leeftijden op een laagdrempelige maar ook deskundige wjze kennis maken met de ingenieuze samenhang van het bodemleven op De Hoge Veluwe met dat van planten, insecten en vogels.


Vrijwilligers bij onze projectgroep 'Centrum' doen echter meer dan alleen wroeten in de aarde en voorlichting geven. Zij kunnen aanvullend helpen bij excursies, wandelingen, cursussen, plukdagen, lezingen en andere beheerwerkzaamheden in Het Park


Wil je ook vrijwilliger worden bij de projectgroep ‘Centrum’.


Laat dan je interesse weten

mail naar: kruidentuin@vrijwilligershogeveluwe.nl