Om de hem moverende reden heeft Henk Berkhout zijn bestuurslidmaatschap per juni 2019 beëindigd. Wij danken hem voor zijn inspanningen en wensen hem al het goede.

ONS BESTUUR,

MET VAN LINKS NAAR RECHTS: Leo van Klaveren (secretaris), Leide v.d. Brink (vice-voorzitter),Cees Krijger (voorzitter), Rolf Oosterbaan (penningmeester)