N I E U W J A A R S-

B I J E E N K O M S T

2 0 2 0


Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst houden wij in ere.

Wij nodigen onze vrijwilligers met partner uit op zondag 5 januari van 11-14 uur

in De Kemperberg om met elkaar te toosten

op een nieuw en uitdagend vrijwilligersjaar


Wij zorgen

voor de inwendige mens

met koffie

en een stevige soep.

Aansluitend hebben wij

voor onze liefhebbers

een wandeling

georganiseerd.