BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS

Er kunnen verschillende redenen zijn om het lidmaatschap van onze vereniging te beeindigen.

De procedure is:

  1. opzeggen van het lidmaatschap bij de Ledenadministratie per post of via de website
  2. de vereniging stuurt na ontvangst een bevestiging per post of email
  3. indien gewenst kan een aanmelding als 'vriend' naar Het Hoge veluwe Fonds worden verstuurd, waarbij gemeld dient te worden of men VOOR of NA de transitie lid is geworden. Ga hiervoor naar de pagina aanmelden als 'vriend'