Planten inventariseren op de Hoge Veluwe

Wist je dat er meer dan 800 verschillende soorten planten op de Hoge Veluwe groeien. De Florawerkgroep ziet het als haar taak om de stand van de planten in het Park bij te houden en te onderzoeken welke planten erbij komen en welke verdwijnen.

Dat gebeurt op verschillende manieren:

  1. 1. In ongeveer zes jaar gaan we het gehele Park door om alle planten die er staan te inventariseren.

  2. 2. Op verzoek van het Park bekijken we specifieke gebieden op zeldzame of beschermde planten, bijvoorbeeld als er plannen zijn om ingrijpende maatregelen in een bepaald gebied te nemen, zoals bomenkap.

  3. 3. Botanisch onderzoek op specifiek gebied, zoals naar Heidezegge, Gevlekte orchis of Klokjesgentiaan.

Onze Florawerkgroep, die thans uit 16 personen bestaat, kan versterking gebruiken. Daarbij zoeken we enerzijds naar mensen met gedegen kennis van de flora, met daarbij andere kennis die we kunnen gebruiken zoals op het gebied van vegetatiekunde, geologie of automatisering van de verwerking van gegevens. Anderzijds is er ruimte voor mensen die nog niet over gedetailleerde plantenkennis beschikken maar wel geïnteresseerd zijn die te verwerven. Voor die personen zal een opleidingstraject beschikbaar zijn.

De Florawerkgroep doet haar onderzoek op elke dinsdag van 9.30 uur tot 13.00 uur. Het is wel de bedoeling dat je daarbij zoveel mogelijk aanwezig bent. Het buitenseizoen loopt van april tot en met oktober.

In de wintermaanden zijn er tweewekelijks bijeenkomsten waar verschillende onderwerpen aan de orde komen en soms ook presentaties gegeven worden door mensen die in het Park onderzoek hebben gedaan.

Als lid van de Florawerkgroep heb je alle faciliteiten die Het Park aan vrijwilligers biedt, zoals de dienstkaart, die onder meer onbeperkt toegang geeft tot het Park en het Kröller-Müller Museum voor meerdere personen en voordelen in Parkpaviljoen, Parkwinkel en Monsieur Jacques.

Heb je interesse lid te worden van de Florawerkgroep, meld je dan per mail aan bij de coördinator: Menno Huizinga / flora@vrijwilligershogeveluwe.nl

*