Tekst: Hanna Pot / Foto's Hanna Pot, Nina de Vries, Wim Weenink


Een periode zonder vliegtuigen boven ons hoofd ...

Ook de vrijwilligers van de Faunawerkgroep hebben niet stilgezeten. Was een enkeling blijven steken op een vakantieadres; anderen zijn weer snel aan de gang gegaan. Een periode zonder vliegtuigen boven ons hoofd, geen strepen in de lucht, minimaal aantal bezoekers die je tegenkwam op een dag, ingekorte openingstijden. Het ligt allemaal achter ons. De Faunawerkgroep kon gelukkig inventarisaties uitvoeren, al was het door de beperking van maximaal 1 persoon tegelijk misschien wat minder gezellig. Ook hebben we veel gelopen in het Park en meer delen van het Park leren kennen. Ik kom bv bijna nooit in het bos, terwijl daar in het voorjaar toch veel fauna zit. Met de crisis was ook de droogte. Later werden we gehinderd door de grote hitte.

Succesrijk waren de avonden waarin we veel geteld hebben en steeds geluk met het weer hadden. We konden vele poelen en vennen nalopen op aanwezigheid van amfibieën.

Iets wat een aantal jaren niet was gebeurd. Er is gefleerd voor de vleermuizen. Die aantallen en soorten moeten nog worden geanalyseerd uit de datalogger. Er is gekeken of bomen met gaten bezet waren door de boommarters en hun jong.

De meeste faunaleden telden mee met de nachtzwaluw tellingen. Dat leverde ook het grote aantal van 130 territoria op.

Er zijn nog meer mooie vogelsoorten waargenomen zoals de wielewalen , de slangenarend , wespendieven , grauwe klauwier en vele soorten spechten . Ook bij de vlinders werden bijzondere soorten gezien, zoals de kommavlinders , de kleine parelmoervlinders en de koninginnenpage . Andere gespotte insecten die zeldzaam zijn in ons gebied: schorskrabspin en stalmuursluiper . Overige insecten: bosbesschildwants op blauwe bosbes. Voor wat de slangen betreft: wel alle drie de soorten worden waargenomen. Van de adder en gladde slang ook jongen, maar die aantallen hielden niet over.

Het park vroeg ons de ingegraven emmers op het terrein van het Zwarte Veld te inspecteren.

Bouwplannen daar kunnen pas starten als ze de beschermde dieren niet in de weg zitten.

Daar vonden we behalve veel kevers nog 2x 2 groene padden in. Eerst bij droogte gekeken, nadat het geregend had, hebben we de emmers opnieuw geopend en gemonitord(en leeg gehaald natuurlijk).

En zoals de heide zich hersteld met veel jonge plantjes, gaan ook wij komende tijd weer verder kijken. De houtoogstgebieden voor komend jaar zullen we met z’n allen inspecteren; tellingen van klapeksters. Voor iedereen die lid wil worden van de faunawerkgroep is er altijd ruimte, als je enigszins expertise hebt van een of meerdere diersoorten.

Info is te krijgen bij onze coördinator Nina de Vries