Na veel regen en storm is er weer een nieuw begin...

Tekst: Jan Veltman / Foto's: Jacobien Schrier, Jan Veltman

De afgelopen 3 maanden hebben er geen werkzaamheden plaats gevonden in de tuinen rond het jachthuis Sint Hubertus.

De storm en de regen gaven geen aanleiding om al een begin te maken met het opschonen van de uitgebloeide borders.

Medio maart is de start van onze wekelijkse werkzaamheden. Dat betekent onder andere dat er opnieuw gekeken zal worden naar de voedingstoffen in de grond en het bijbehorende bemestingsplan.


Omdat de tuingroep nog ruimte heeft voor nieuwe vrijwilligers is er op de site van het Park “Werken bij het Park” een vacature geplaatst. K LIK HIER VOOR VERDERE INFORMATIE

Ander nieuws is dat wij het afgelopen jaar zeer verwend zijn met nieuw milieuvriendelijk werkmateriaal.

Onlangs is dit schitterende vervoermiddel nog aan onze uitrusting toegevoegd, dat maakt het werken bij de tuingroep extra aantrekkelijk.