Tekst: Willem van Wassenberg / Foto's: Wim Weenink

Een berichtje van onze Faunagroep.

Het werkterrein van onze groep beslaat een scala van onderdelen. Sommige leden zijn bezig met vleermuizen, anderen hebben de das of de boommarter als item. Maar ook reptielen, vlinders en libellen komen aan bod. Zo heeft een van de leden van de faunagroep zich gespecialiseerd in spinnen en dat levert exotische resultaten op.

De vogelaars faunagroep, waartoe ik behoor, is momenteel bezig met het monitoren van de broedvogels op de Hoge Veluwe. Dat is een hele leuke bezigheid. Eind maart begint het tellen op gang te komen. De eerste zomergasten komen terug uit warmer oorden en onze wintergasten gaan zo langzamerhand vertrekken naar hun noordelijke broedgebieden. Die wisseling is fascinerend. De voorjaartrek brengt altijd de kans op verrassende waarnemingen met zich mee. Zo waren wij vorig jaar na een koude winterperiode getuige van een massale doortrek van kraanvogels. Een soort die je hier niet alle dagen ziet.

Maar goed, voor ons is de BroedvogelMonitoring (BMP) nu aan bod. Het park is verdeeld in een aantal telgebieden. Vakjargon: bmp-plots. Verspreid over het park zijn de gebieden verdeeld onder de vogelaars.

Wij hebben allemaal 1 a 2 eigen plots en gaan daar aan het werk. De bedoeling is om je plot in het voorjaar 6 a 7 keer te lopen en te noteren wat je waarneemt.

Daarbij maken we gebruik van een tablet van het park en voor het tellen wordt de telmethode van Sovon gehanteerd.

Het is de bedoeling dat zo nauwkeurig mogelijk de territoria van broedvogels in kaart worden gebracht. Zie je een adult roodborst of hoor je er eentje zingen; invoeren op de tablet. Het programmaatje houdt rekening met tijdstip van terugkeer, onderlinge afstand tussen territoria etc. Dat gaat automatisch en beperkt het aantal onjuiste interpretaties. Na afloop van iedere wandeling worden de resultaten geupload naar Sovon. Zo zijn wij in de maanden april, mei en juni in het veld actief. Erg leuk om te doen en zinvol om te zien hoe de vogels het doen in het park.

Momenteel loop ik de gebieden van Hoog Baarlo en Zwarte Veld tot aan de Bunt. Prachtig gevarieerd landschap met veel vogels. Een wandeling levert gauw 100 vogelwaarnemingen op van zo’n dertig soorten. Aan het einde van het broedseizoen worden de resultaten van de wandelingen via het programma van Sovon geclusterd en krijg je het totaal overzicht van de waargenomen broedvogels in je telgebieden. Dubbele waarnemingen zijn er dan uitgefilterd evenals waarnemingen die buiten de broedperiode van een soort vallen. Met het broedseizoen is het voor de vogelaars nog niet klaar. Het jaar door worden er mooie soorten waargenomen en die worden via een app. geregistreerd. Speciale aandacht krijgen de Nachtzwaluwen en ’s winters de Klapeksters.

Het aantal vogelaars van de faunagroep is niet groot genoeg om het hele park te monitoren maar door de spreiding hebben wij toch een redelijk beeld van wat er op broedvogelgebied te beleven valt op de Hoge Veluwe. En dat is gelukkig nog heel veel. Ook van soorten als veldleeuwerik, die landelijk op de rode lijst staan, kunnen we hier nog volop genieten.