Over Erik Eekhoorn en Veronica Vleermuis, bewoners van het park.


Tekst: Carel Stolk, natuurgids / Werkgroep VLTD - Foto’s: Willem Mourik


Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor kinderen van groep 1 t/m 8 uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur en de cultuurhistorische waarden van landgoederen en buitenplaatsen in de buurt van de school.

Het idee is afkomstig van een landgoedeigenaresse uit Overijssel. Omdat kinderen uit de buurt nogal eens vernielingen aanrichtten op haar landgoed dacht zij dat het goed zou zijn een onderwijsprogramma op te zetten. Door te laten zien wie er wonen en werken op het landgoed en wat er allemaal groeit en leeft wordt betrokkenheid en respect gestimuleerd. Het idee werd opgepikt en uitgewerkt door destijds de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en wordt nu landelijk gecoördineerd door het IVN.

Natuurgidsen hebben op verzoek van het Park in 2008 de werkgroep Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) opgericht en zijn vanaf het voorjaar 2009 van start gegaan met basisscholen uit Hoenderlo en Otterlo, later kwamen daar Apeldoorn en Arnhem nog bij.

Alle groepen bezoeken het Park om het jaar, hierdoor ontstaat er een band tussen de school en het Park waardoor de belangstelling van de kinderen voor natuur en cultuur groeit.

Kinderen uit groep 1 en 2 zijn zo jarenlang de verjaardag van Erik Eekhoorn komen vieren in het Park. Dit belangwekkende aanstaande feit werd enkele weken van te voren al door de natuurgidsen in de klassen meegedeeld tijdens een les over eekhoorns. Slingers worden op school gemaakt en de feestplek waar de andere dieren op verjaardagsbezoek komen wordt in orde gebracht, hapjes voor de andere dieren worden verzameld( bladeren, dennenappels etc.) en hout voor het kampvuur wordt klaargelegd. Nooit zal ik die keer vergeten dat de kinderen het ingestudeerde verjaardagslied stonden te zingen toen er een enorme regenbui losbarstte. De volwassenen waren ineens druk in de weer met poncho’s en paraplu’s, maar de kinderen waren zo ingespannen bezig dat ze het niet eens merkten en onverstoorbaar door bleven zingen.

Leerlingen van groep 3 en 4 krijgen op school van de natuurgidsen alles te horen over vleermuizen. Enkele weken later komen ze onderzoeken of de Hoge Veluwe wel een goede plek is voor Veronica Vleermuis om te leven waarbij speciaal gelet wordt op voldoende insecten en rustige slaapplekken.

De groepen 5 t/m 8 gingen dit jaar voor het eerst op “expeditie”, tevoren hebben de natuurgidsen op de scholen al van alles verteld over de natuur en wat ze kunnen verwachten. In groepjes van 4 kinderen met zelfgekozen namen als “de wolvenbende”of de “smikkelberen”gingen ze zelfstandig met diverse opdrachten op onderzoek uit en deden hierover verslag. Voor alle partijen, begeleiders en natuurgidsen was het even wennen om de kinderen dit helemaal alleen te laten doen, maar we hebben gemerkt dat dit bijzonder goed gaat.

De groepen 7 en 8 komen nog een keer terug voor de slotdag waarbij een spannende verhalenspeurtocht is uitgezet met kaart en kompas. De kinderen moeten aan de hand van antwoorden op vragen over flora, fauna en cultuurhistorie in het park cijfercodes vinden waarmee sloten van een kist kunnen worden geopend. Naast een persoonlijk certificaat van het Park treffen ze in de kist ook een cadeautje aan zoals dit jaar een geweischijfje voor elk kind. De dag wordt afgesloten met een halfuurtje bosonderhoud in de vorm van dennetjes trekken op een van te voren vastgesteld perceel.

Op deze wijze hebben de kinderen op de basisschool in een aantal achtereenvolgende jaren onze natuurlessen gevolgd.

Met lessen zowel op school als in Het Park hebben zij intensief kennis gemaakt met de bijzondere natuur en de cultuurhistorische waarden van landgoederen en buitenplaatsen in de buurt van de school.