“Leven op Krediet”

Tekst: Marry Woudenberg, Coördinator van de werkroep rondleiders Jachthuis St. Hubertus. / Foto's: KMM, Leo van Klaveren, Jacobien Schrier

In november zijn we gestart met de themarondleiding: "Leven op krediet." Anton Kröller staat centraal in ons verhaal. Wij gaan met onze bezoekers naar bijpassende vertrekken zoals zijn werkkamer en zijn tijdelijke werkruimte als er boven zijn hoofd te veel lawaai komt van de kinderkamer. Dan neemt hij plaats achter zijn bureau in de kelder. Wel een stuk rustiger, maar ook wel wat frisjes lijkt me.

Dit thema hebben we vier jaar geleden ook in de winterperiode uitgevoerd. De biografie van Anton Kröller, geschreven door Ariëtte Dekker, was toen net uit. De rondleider neemt maximaal 8 personen mee tijdens de rondreis door verschillende vertrekken. Komt men aan bij de biljartkamer dan hoor je nog wel eens zachtjes: “oh, wat mooi, wat prachtig!”.

Toen, maar ook nu is er weer veel belangstelling. In 2015 hadden we in de eerste maand een bezetting van 71% (424 bezoekers) en tot nu toe 62% (386 bezoekers). En met dat aantal bezoekers zijn we heel tevreden.

Wij bieden jaarlijks 8 verschillende rondleidingen aan.

De bezetting van de reguliere rondleiding is gestegen van 57% naar 61 %. De kinderrondleiding zit in de lift met een bezetting van 77%.

In de winterperiode - op doordeweekse dagen - zijn er rondleidingen bij die weinig of geen bezoekers trekken, vooral als het slecht weer is.

De boekingen kunnen tegenwoordig nog steeds via de ingangen worden gedaan, maar het aantal loopt terug.

Boeken via de website neemt echter toe. Tegenwoordig kan men ook in het Park Paviljoen bij de infobalie een boeking doen voor het Jachthuis en nog steeds in de Theekoepel als deze open is.

Het aantal audiotours van de reguliere rondleidingen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, met Engels, Duits, Frans en Chinees als meest gevraagde talen.