Een vernieuwend jaar voor de Dennenscheerders

Tekst: Robert ten Hooven / Foto's: Jos Lousberg, Jan Veltman

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 kijken we terug op een productief jaar en kijken we vooruit naar 2020. Zowel de dennenscheerders als de tuingroep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Weliswaar was 2019 niet zo lang droog als 2018, maar kende het jaar wel een periode met voor Nederland extreem hoge temperaturen.

Introductie van de bosmaaier.

Om de productiviteit van de dennenscheerders te verhogen heeft het Park besloten de groepen dennenscheerders te gaan faciliteren met een bosmaaier. Daarvoor gaan een aantal dennenscheerders een cursus volgen om te leren hoe men met de bosmaaier moet werken. Deze cursus zal in januari 2020 gegeven gaan worden. Daarna zullen de groepen die zich hiervoor hebben aangemeld, worden voorzien van een bosmaaier. Om praktische redenen is gekozen voor een benzine aangedreven bosmaaier.

Vervanging schaftketen.

In de afgelopen periode is begonnen met de vervanging van oude en in slechte staat verkerende schaftketen. De staat van bijvoorbeeld de wielophanging en de disselbomen was slecht en het werd een te groot risico de wagens door het vaak ruwe veld te verplaatsen. De wagen van de zaterdaggroep is als eerste vervangen en twee leden van de groep (Bert en Wilma) hebben op uitstekende wijze de voorzieningen aangebracht voor het opbergen van de gereedschappen.

De wagens van de woensdag- en donderdaggroep worden eveneens vervangen. Door de aanschaf van “nieuwe” schaftketen is grootonderhoud nu even niet nodig. In de toekomst zal er wel een plan voor regelmatig onderhoud worden opgesteld. Het in onze huisstijl schilderen en beletteren van de wagens blijft vooralsnog wel op het programma staan.

Tuingroep Hubertus.

De tuingroep begon dit voorjaar vol goede moed aan het onderhoud van de fraaie tuinen bij het Jachtslot Hubertus. Het Park heeft veel energie gestoken in het verbeteren van de grond en het planten van nieuwe rozen. Een rooskleurige toekomst lag in het verschiet. De nieuwe rozen bleken een succes en sloegen goed aan en leken zelfs tot bloei te komen.

Helaas bleek het roodwild zich nog steeds te goed te doen aan de rozen, zoals duidelijk was te zien aan de sporen die zij achterlieten. Dit tot grote teleurstelling van de hardwerkende tuinlieden. Gelukkig zijn er wel rozen tot bloei gekomen en dat geeft aan dat de verbetering van de grond en de vervanging van rozen wel succesvol waren.