De werkgroep Dennenscheerders groeit net zo hard als de jonge dennen...

Tekst: Robert ten Hooven/ Coordinator dennenscheerders

Het aanbod van nieuwe vrijwilligers is groot. Een mooie ontwikkeling als je bedenkt hoeveel dennen er nog geschoren moeten worden. Door de grote droogte was het de afgelopen zomer ook nog eens onmogelijk om te branden. Er is dus werk aan de winkel en nieuwe leden zijn daarbij onmisbaar.

Er is weer het nodige gebeurd het afgelopen half jaar. Daarom hier een korte bloemlezing en een voorzichtige vooruitblik voor de laatste maanden van 2019.

De gevolgen van de grote droogte van 2018 zijn in het veld nog steeds goed zichtbaar.

Gelukkig is 2019 redelijk goed van start gegaan ook al leek het daar even niet op. Zo was het in februari al behoorlijk warm en werd vanwege de droogte in april het branden verboden wegens een te groot gevaar voor bosbranden.

Vanaf november gaat de nieuwe vergunning in en telkens moet er kritisch beoordeeld worden of veilig branden mogelijk is

De toestroom van nieuwe vrijwilligers blijft aanhouden. Het proces van aanname is wel weer enigszins aangepast. Vaak komt het voor dat een dennenscheerder een introducé meeneemt die vrijwilliger wil worden. In een enkel geval komt er een aanvraag via de email naar mij toe.

In alle gevallen wordt de kandidaat voorgesteld aan “Het Park” met naam, adres en geboortedatum. “Het Park” krijgt de vrijwilliger direct een dienstkaart, wanneer iemand niet op een lijst met ongewenste personen voorkomt. De kandidaat krijgt dan een dienstkaart toegestuurd. Daarna volgen zowel de aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging van vrijwilligers als de VOG.

Op dit moment wordt er op het interne netwerk gewerkt aan de informatievoorziening van de dennenscheerders en de tuingroep Hubertus. De IT groep is aan de afronding bezig en dan zullen de leden worden ingevoerd. Het email adres wordt de gebruikersnaam en een wachtwoord krijg je apart per email toegestuurd.

De zaterdaggroep is nu een jaar bezig met dennen scheren op ‘t Rieseloo. Het is een heel karwei en het ziet ernaar uit dat we tot half november nog zaagwerk hebben en daarna hebben we nog enkele keren te branden, (ook daar doen we het voor).

Dit voorjaar waren er grootse plannen om aan alle wagens groot onderhoud te verrichten. Tevens wilden we er dan de nieuwe benaming van de vereniging op aanbrengen en eventueel ook de eigennaam van de groep.

Dat is niet gelukt en dat had alles te maken met de te verwachten hoge kosten. Noch het Park, noch de vereniging hadden op deze kostenpost gerekend.

Op dit moment lopen er gesprekken tussen het bestuur van de vereniging en “Het Park”. Er zijn verschillende opties die tot een oplossing van het achterstallig onderhoud kunnen leiden.

Van onze oude schaftwagen is de oplooprem onherstelbaar beschadigd en deze gaat een nieuw leven in als schaftwagen voor de kruidentuin. De tuin blijft steeds op dezelfde plek dus een kapotte oplooprem is daar geen probleem.