Onze werkgroep rondleiders bestaat uit een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers die een grote belangstelling hebben voor kunst, architectuur en geschiedenis. Ieder op hun eigen wijze. Vaak worden ideeën aangedragen die getoetst worden op museale waarde en haalbaarheid, steeds in overleg met het Park. Zo zijn er mooie initiatieven tot stand gekomen zoals de kinderrondleidingen, de verklede rondleidingen en de themarondleidingen in de winter.

Om rondleider te kunnen worden, vindt er eerst een selectie plaats. Dat gebeurt in samenwerking met het Park. Daarna volgt er een opleiding die in de loop der jaren steeds professioneler is geworden, met inzet van ervaren rondleiders. Aan belangstelling geen gebrek zo blijkt. Menigeen wil graag werken in zo’n inspirerende omgeving als het Jachthuis.

CONTACT MET DE COORDINATOR RONDLEIDINGEN