TEKST: HENK HYLKEMA / FOTO'S: WILLEM MOURIK

DE KOP IS ERAF……………………

Woensdag 26 januari zijn 21 aspirant gidsen begonnen met hun opleiding. We begonnen in december met 140 belangstellenden. Na de informatie leidde dat tot 50 brieven waarvan er dertig uitgenodigd zijn voor een gesprek. Uiteindelijk zijn daar deze 21 kandidaten uitgekomen. Een groep met potentie, kennis, brede interesse, ervaring en vooral heel veel motivatie.

De ochtend bestond uit kennismaking rond de vijver van het jachthuis. Die plek was ideaal om 1.5 meter afstand te kunnen houden. ’s Middags kwam de eerste theorie aan bod. Door twee zalen te koppelen in het parkpaviljoen konden we netjes volgens de geldende regels hier zijn.

Door het wegvallen van de Kemperberg is het de bedoeling dat we in de toekomst bijeenkomen in de grote vergaderzaal van het dienstgebouw. Natuurlijk super dat dit zo kan. Jan Wigmans legde uit hoe de module samenhang als rode draad de jaargetijden volgt. Edzo Meerman gaf een inleiding op de familie Kröller Müller en alles wat daarmee samenhangt. Hierna gingen de cursisten uiteen in coachgroepen. De zes coaches hebben de plannen besproken voor de komende weken. De lesstof van de Kröller Müllers is grotendeels digitaal maar ook de tekst uit de bibliotheek is beschikbaar. We zullen jullie regelmatig informeren over de voortgang van de opleiding. Natuurlijk kunnen we niet zonder de andere gidsen. Meelopen met een ervaren gids is een hele goede leerschool.

De volgende theorie dag, eind februari, heeft de werkgroep kinderactiviteiten een presentatie verzorgd. Dit doen we bewust zo snel, want meelopen hierbij is ook weer praktijkervaring op doen. Wij als opleidingsgroep hebben er veel zin in, de aspiranten voelen zich uitverkoren dat ze erbij zijn dus het enige wat we nog nodig hebben is een vroeg voorjaar met weinig beperkingen.