TWEEDE KORT VERSLAG SEPTEMBER 2020 >>>

EERSTE KORT VERSLAG SEPTEMBER 2020 >>

KORT VERSLAG MAART 2020

KORT VERSLAG DECEMBER 2019 >>

KORT VERSLAG JUNI 2019 >>

KORT VERSLAG MAART 2019 >>

Iedere dinsdagmorgen om half tien komt de Florawerkgroep bijeen. Er worden dan groepjes gevormd die ieder op een perceel van vijfhonderd vierkante meter de vindplaats van bijzondere plantensoorten via GPS vastleggen. Iedere zes jaar moeten de vijfenvijftig vierkante kilometer van het Park geïnventariseerd zijn. Deze gegevens zijn nodig voor het beheer en de subsidieaanvragen.

Het belangrijkste doel is om in overleg met het Park zo nodig maatregelen te treffen om bijzondere biotopen te beschermen en in stand te houden. Het Park heeft veel biotopen en in het open landschap met zijn biodiversiteit komen maar liefst zevenhonderd van de zestienhonderd soorten vaatplanten voor.

De leden van onze werkgroep zijn betrokken enthousiastelingen met hart voor de natuur getuige de vondst van een Dennenorchis, in een oud dennenbos gelegen in het noordelijk deel van het Park. Een paar telefoontjes waren genoeg om iedereen te mobiliseren. Een dergelijke unieke ontdekking was voor de werkgroep een hoogtepunt van de dag. Het waardevolle van de natuur behouden met kleinschalig beheer is wat onze werkgroepleden drijft.


CONTACT MET DE CO├ľRDINATOR